• Środa, 18.00: +Kazimiera Zontek; od syna Zbigniewa z rodziną,
  • Czwartek, 7.00: +Józef Mostowik; od Henryki i Jana Jędrów z dziećmi, 18.00: +Maria Szymula, w tydzień po śmierci,
  • Piątek, 18.00: +Kazimiera Zontek: od rodzin Grelów i Starowiczów,
  • Sobota, 7.00: +Jan Kozioł; w tydzień po pogrzebie, 18.00: +Tadeusz Kudlak; w rocznicę śmierci, jego rodzice,
  • Niedziela, 8.00: +Czesława Kądziołka w trzecią rocznicę śmierci, 10.00: +Kazimiera Kutermak w trzecią rocznicę śmierci, 17.00: +Władysław Czyżowski, Aniela żona.