Poniedziałek, godz. 18.00

+Józefę Skwarczyńską , Czesława męża, Halinę córkę w rocznicę śmierci.

Wtorek, godz. 18.00

+Czesława Barana, od sąsiadów Wawrów z ul. Długiej.

Środa, godz. 18.00

+Władysława Górkę ; od Zofii Bernaś i Jana w pierwszą rocznicę śmierci.

Czwartek, godz. 18.00

+Anny Ojczyk; od brata Zdzisława z Rodziną.

Piątek, godz. 18.00

+Maria Grela w rocznicę śmierci.

Sobota, godz. 18.00

+Jerzego Chlebickiego ; od Alicji Kozioł z Rodziną

Niedziela, godz. 8.00

+Franciszka Bieli i jego rodziców.

godz. 10.00

+Rozalię i Józefa Dziędziela , syna Józefa i Wiesława i zmarłych z rodziny.

godz. 17.00

Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. Boże, opiekę Matki Boskiej Anielskiej dla Danuty w 60. rocznicę urodzin.