Poniedziałek, godz. 7.00

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.

Wtorek, godz. 7.00

+Jan Scąber w rocznicę śmierci.

Środa, godz. 18.00

4 r. śm., Andrzeja Czyżowskiego oraz rodziców.

Czwartek, godz. 7.00

+Wojciech Miśkiewicz w r. śm.

Piątek, godz. 7.00

+Józef Pawlica od rodziny Windak.

Sobota, godz. 7.00

+Jan Wawro od Anny i Waldemara Cipcińskiego z rodziną.

godz. 18.00

+Czesławę Kądzioła w r. śm., męża Franciszka i ich rodziców.

Niedziela, godz. 8.00

 

godz. 10.00

+Kazimiera Kutermak w 11r. śm., Franciszka męża.

godz. 17.00