Liturgia

  1. Źródło wielkiego święta

    Księga Nehemiasza opisuje wydarzenia związane z powrotem do Ziemi Świętej trzeciej grupy Izraelitów, którzy opuszczali miejsce wygnania, Babilon, pod wodzą wielkiego przywódcy Nehemiasza. Wielki powrót rozpoczął się po edykcie perskiego władcy Cyrusa, który po 538 roku przed Chr. pozwolił Żydom na powrót do ojczyzny.
  2. Nikt nie jest samotną wyspą

    Jeden Bóg w trzech Osobach jest idealną wspólnotą. A ponieważ stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, pragnie, byśmy dojrzewali w wierze we wspólnocie. Razem. Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: „Nie jesteś mi potrzebna”, albo głowa nogom: „Nie potrzebuję was” (1 Kor 12,20-21).
Początek strony