Liturgia

  1. Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Łk 5,20
  2. Cierpliwość i pociecha. Te dwa słowa powtarzają się w tym krótkim tekście. Oba łączą się z nadzieją. Skąd mamy czerpać cierpliwość i pociechę?