Liturgia

  1. Pierwsza część dzisiejszej Ewangelii mówi o fałszywym radykalizmie, czyli nie takim, jakiego spodziewa się po nas Jezus.
  2. Eliasz odszedł nagle, porwany w ognistym wozie, a jego następcą, zgodnie z wolą Bożą, został Elizeusz – powołany nie spośród prorockich uczniów, często dalekich od Bożego wezwania, ale od orki w polu.