Liturgia

  • Jedną z rzeczy, którą zmieniłbym, gdybym mógł, jest duch aktywizmu przenikający dużą część codziennego życia Kościoła – nadpobudliwość skupiona na działaniu, wydarzeniach, projektach, obchodach itp.
  • Mamy dziś czytanie, które jest fragmentem większej całości.