Liturgia

  1. Oto Ja, służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa. Łk 1,38
  2. Ja Go znam, bo od Niego jestem. J 7,29