Dziś przeżywamy 6. Niedzielę zwykłą.

We wtorek święto Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy.

Porządek i czystość naszej świątyni polecamy trosce mieszkańców ul. Spacerowa.

W nocy z 5 na 6 lutego 2023 r. doszło do trzęsienia ziemi, którego epicentrum znajdowało się w Turcji, przy granicy z Syrią. Największe zniszczenia są w tych dwóch krajach, natomiast wstrząsy odczuli także mieszkańcy Libanu, Iraku i Cypru. Caritas niesie pomoc ofiarom kataklizmu. Przeprowadzona będzie po każdej Mszy zbiórka do puszek na ten cel.